01 November 2018

tentang akil baligh

Menurut bahasa aqil itu berakal,sementara baligh artinya sampai.
Konsep aqil baligh kalau secara istilah masa dimana anak2 sdh berakal dan sampai pada taklif (pembebanan)..untuk jelasnya mungkin akan saya jabarkan agak panjang dibawah ini

Pengertian serta Tanda Akil Baligh

Masa akil baligh pastinya dialami oleh setiap manusia, baik pria maupun wanita yang telah dewasa. Tentunya, kita sebagai orang tua telah melewati masa akil baligh belasan bahkan puluhan tahun silam. Tibalah masanya bagi kita para orang tua untuk memperkenalkan masa akil baligh kepada anak-anak kita yang akan menginjak remaja, baik anak kandung sendiri maupun anak didik jika kita berprofesi sebagai guru. Mereka sangat membutuhkan penjelasan kita tentang apa saja yang akan mereka alami dan apa-apa pula yang harus mereka lakukan bila masa akil baligh itu tiba waktunya.

Masa akil baligh bagi seorang anak laki-laki biasanya diawali dengan peristiwa 'mimpi'. Sedangkan bagi seorang anak perempuan masa akil baligh dimulai dengan terjadinya menstruasi. Sangatlah patut dan bijaksana jika para orang tua mau tahu dan turut berperan serta menjelaskan peristiwa akil baligh kepada anak-anaknya sendiri dan tidak sekedar menyerahkan kepada pihak sekolah atau guru saja apalagi kepada orang lain yang tidak paham dan tidak ada sangkut-pautnya dengan anak-anak kita.

Masalah akil baligh bukanlah masalah yang harus ditakuti atau dianggap tabu untuk diperbincangkan. Justru seyogyanya peristiwa akil baligh adalah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seorang anak manusia. Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. "Baligh" diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti "sampai", maksudnya "telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan". Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan baligh apabila :

Mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sertaTelah mencapai usia 15 tahun ke atas dan atau sudah mengalami mimpi basah.(bagi laki-laki)Telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan atau sudah mengalami "menstruasi". (bagi perempuan)

Baligh adalah satu masa di mana seorang anak dibebani kewajiban (taklif) syari’at dan akan dihisab yang mana baligh mempunyai tanda-tanda yang dapat dikenal

Tanda-Tanda Baligh untuk Laki-Laki

1. Ihtilam, yaitu keluarnya mani baik karena mimpi atau karena lainnya.

Dalilnya disebutkan dalam Al-Qur’an, dimana Allah ta’ala berfirman :

”Dan bila anak-anakmu telah sampai hulm (ihtilam), maka hendaklah mereka meminta ijin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta ijin”. (An Nuur : 59 )

Dari Ali bin Abi Thalib radliyallaahu ‘anhu ia berkata,”Aku hafal perkataan dari Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam : Tidak dinamakan yatim bila telah ihtilam dan tidak boleh diam seharian hingga malam” (HR. Abu Dawud).

Dari Ali juga dari Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam :

”Diangkat pena tidak dikenakan kewajiban pada tiga orang : orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga ihtilam, dan orang gila hingga berakal” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

2. Tumbuhnya Rambut Kemaluan

Dari ‘Athiyyah ia berkata : “Kami dihadapkan kepada Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam pada hari Quraidhah , di situ orang yang sudah tumbuh bulu kemaluannya dibunuh, sedang orang yang belum tumbuh dibiarkan. Aku adalah orang yang belum tumbuh maka aku dibiarkan”(HR. Abu Dawud, Tirmidzi , Nasa’I , Ibnu Majah dan Ahmad).

Dalam lafadh lain : “Aku adalah seorang pemuda di hari Sa’ad bin Mu’adz menghukum Bani Quraidhah dengan dibunuhnya orang yang ikut berperang dan ditawan keturunannya. Mereka melaporkan aku, tapi mereka tidak mendapati bulu kemaluanku, makanya aku sekarang di tengah-tengah kalian” (Tarbiyatul-Aulad fil-Islaam).

Semua ini menunjukkan bahwa tumbuhnya rambut kemaluan adalah tanda balighnya seseorang, sebagai tanda juga bagi anak-anak kaum muslimin dan orang-orang kafir; dan menunjukkan juga bolehnya melihat aurat orang lain bila diperlukan untuk mengetahui baligh dan tidaknya seseorang serta untuk lainnya 

Ibnul-Qayyim rahimahullah berkata,”Untuk waktu ihtilaam tidak ada batas umurnya, bahkan anak-anak yang berusia dua belas tahun bisa ihtilaam. Ada juga yang sampai lima belas tahun, enam belas tahun, dan seterusnya namun belum ihtilaam”.

Tanda-Tanda Baligh untuk Perempuan

Balighnya anak perempuan bisa sama seperti laki-laki, namun ditambah dengan keempatnya, yaitu Haidl, berkembangnya alat-alat untuk berketurunan, serta membesarnya buah dada. Bila anak sudah hulm / ihtlaam maka ia telah sampai pada usia taklif. Wajib baginya mengerjakan ibadah dan seluruh amalan wajib. Adapun sebelum itu, maka perintah hanyalah sebagai pembiasaan dan menjadikannya suka untuk melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wataala
[11/1, 20:46] ‪+62 838-3428-1006‬: Pasti banyak ayah dan bunda yang bertanya, bagaimana ya konsep pendidikan dalam islam? mengapa generasi nabi terdahulu menjadi generasi emas umat Islam? Bisakah kita membangun generasi seperti itu? Awalnya saya pun kurang paham dengan apa itu konsep pendidikan dalam Islam. Dari berbagai informasi, sedikit demi sedikit membuka mata saya tentang mutiara Islam yang terpendam

Menikah dan mendidik anak adalah peristiwa peradaban yang luarbiasa baik kebahagiaannya, amanahnya maupun pahalanya. Kami akhirnya meyakini dan menyadari bahwa tiada lembaga terbaik di muka bumi untuk mendidik generasi kecuali di keluarga dan di jamaah atau komunitas. Fungsi pernikahan atau berkeluarga adalah mendidik anak dan membangun kepemimpinan/kemandirian berbasis potensi keluarga. Ketika kedua fungsi itu hilang, maka berakhirlah peran dan fungsi keluarga.

Di abad modern ini, nyaris di banyak keluarga atau rumah, kedua misi dan fungsi itu tercerabut dari rumah. Umumnya fungsi mendidik anak diserahkan kepada persekolahan, fungsi kepemimpinan atau kemandirian atau kewirausahaan diserahkan kepada industri di luar rumah. Ketika amanah-amanah ini terlalaikan, maka terjadilah penyimpangan fitrah yang luar biasa dari anggota-anggota keluarga dan akhirnya secara massive menjadi penyimpangan sosial dan kejiwaan di masyarakat. Diantaranya perceraian sangat mudah terjadi, menurut statistik perceraian di Indonesia terjadi setiap 36 menit. Rumah tidak lagi sehangat dulu. Orang lalu sibuk bicara quality time, padahal quantity timejuga sangat penting.

Terkait dgn tema hari ini mengenai konsep Aqil Baligh, sangat erat kaitannya dengan pendidikan rumah Dunia di luar sana tidak pernah peduli dengan konsep pendidikan yang melahirkan generasi aqil baligh. Tradisi generasi aqil balighsebenarnya berlangsung sampai era sebelum persekolahan modern masuk ke Indonesia.

Rasulullah SAW telah memulai pendidikan generasi aqil baligh ini tentu pada dirinya sendiri lewat bimbingan Allah SWT. Usia 9 tahun, Rasulullah SAW telah magang berdagang ke Syams bersama pamannya. Lalu kemudian Rasulullah SAW mempraktekannya kepada sahabat-sahabat muda (sahabat yg masih anak ketika Rasulullah SAW sudah menjelang senja).

Kita mengenal Usamah bin Zaid ra. Siroh mencatat bahwa Rasulullah SAW menikahkan Usamah ra ketika berusia 14 tahun. Apakah Rasulullah SAW lalai ketika menikahkan Usamah ra? Tentu tidak. Usamah telah mengalami pendidikan generasi aqil baligh. Siroh kemudian mencatat bahwa Usamah ra ditunjuk menjadi panglima perang ke Tabuk pada usia 16 tahun. Apakah Rasulullah SAW  lalai ketika menunjuk seseorang dalam penugasan yang penting? Tentu tidak.

Kami meyakini bukan hanya Usamah ra yang menjalani pendidikan generasi aqil balighini, tetapi juga sahabat-sahabat lain yang seangkatan dengannya. Tentu dengan pendidikan yang disesuaikan dengan potensinya masing-masing. Karenanya, model mendidik seperti ini kemudian menjadi tradisi selama ratusan tahun setelah Rasulullah SAW wafat.

Jika dikonversi dengan zaman sekarang, usia 20 tahun ke atas hampir sama dengan usia 14 tahun ketika zaman Rasulullah SAW. Zaman kita kurang lebih mundur 6 tahun tingkat kedewasaannya. Ada upaya melambatkan terbentuknya generasi aqil baligh ini. Bukan hanya pada generasi muda Islam, namun seluruh generasi di abad modern. Sebuah Journal Psikologi tahun 2009 menyebutkan bahwa penyebab penyimpangan perilaku generasi muda adalah karena lambatnya pengakuan sosial pada kedewasaan mereka. Di Amerika, bahkan kecenderungan seorang dianggap dewasa ketika berusia 26 tahun.

Model mendidik generasi aqilbaligh seperti yg Rasulullah SAW teladankan kemudian menjadi tradisi selama ratusan tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Kita saksikan sepanjang sejarah putra-putra aqil balighIslam bukan hanya mandiri ketika aqil baligh tetapi telah memiliki peran yang menebar rahmat dan manfaat kepada umat. Imam Syafii rahimahullah telah menjadi Mufti (pemberi fatwa) di usia 14 tahun. Alkhawarizmi telah menjadi penemu pemikiran-pemikiran matematika sejak usia 10 tahun dan menjadi guru besar di usia 16

Dalam masyarakat yang menyerahkan anaknya pada persekolahan modern, sulit untuk melahirkan generasi aqil baligh. Sistem persekolahan yang ada telah mensegregasi anak-anak menjadi kelas-kelas sosial yang seolah-olah telah baku. Misalnya disebut dewasa kalau sudah lulus kuliah dan bekerja. Di masyarakat modern, jarang ada yang mau menerima anak-anak berusia 14-16 tahun dalam sebuah peran-peran di sosial masyarakat.

Seorang pakar psikolog Muslim, kalau tidak salah berasal dari Sudan, namanya Malik Badri. Tahun 85 pernah ke Indonesia. Bukunya yang terkenal dan banyak diterjemahkan adalah Dilema Psikolog Muslim, mengatakan penjenjangan toddler, kids, teenager, adultsdengan masing-masing punya tahap awal, tengah dan akhir, bukan berasal dari landasan ilmiah. Itu hanya pengamatan psikolog barat terhadap masyarakat mereka, yang kemudian diadopsi menjadi jenjang persekolahan.

Malik Badri mengatakan bahwa Islam hanya mengenal dua periode kehidupan di dunia, yaitu sebelum aqil baligh dan sesudah aqil baligh. Baligh adalah kondisi tercapainya kedewasaan secara biologis. Kalau anak pria, biasanya suara membesar, tumbuh jakun, mimpi basah dan sebagainya. Kalau anak wanita ditandai dgn menstruasi, buah dada membesar, dan seterusnya. Kondisi baligh dicapai umumnya pada usia 13-16 tahun.

Secara syariah ketika seorang anak mencapai aqil baligh, maka berlakulah sinnu taklif yaitu masa-masa pembebanan syariah. Artinya anak kita yang mencapai aqil baligh maka kewajiban syariahnya akan setara dengan kedua orangtuanya. Ketika itu anak-anak kita akan setara kewajibannya dengan kedua orangtuanya dalam shalat, puasa, zakat, haji, jihad, nafkah dan kewajiban sosial lainnya. Mereka telah menjadi manusia dewasa, yang memikul semua beban kewajiban seorang manusia dewasa.

Artinya pendidikan Islam sejatinya menyiapkan anak-anak Islam agar mampu menerima kewajiban syariah ketika mereka mencapai aqil baligh. Islam tdk mengenal konsep BALIGH belum AQILdan AQIL namun belum BALIGH, alias remaja.Istilah remaja atau Adolescene bahkan tidak dikenal di seluruh dunia sampai abad ke 19.

Baligh (kedewasaan fisik biologis) mesti sejalan dengan Aqil(kedewasaan psikologis, sosial, syariah). Transisi menuju aqil baligh boleh, sepanjang tidak terlalu lama. Jadi home educationmengantarkan anak agar sampai di waktu yang tepat. Ketika perkembangan sekunder (reproduksi) sudah dimulai, maka kedewasaan yang menjadi penjaganya.

Kita bisa saksikan bahwa anak-anak muslim generasi kini, mereka sudah baligh di usia 13-16 tahun, namun baru benar bisa mandiri di usia 23-26 tahun. Semua ulama Fiqh sepakat bahwa anak yang sudah aqil baligh(terutama pria) maka tidak wajib lagi dinafkahi. Jikapun masih dinafkahi, itu namanya shodaqoh karena statusnya adalah dewasa faqir miskin. Subhanallah, kita bisa bayangkan andai amanah Rasulullah SAW tentang pendidikan generasi aqil baligh ini dijalankan oleh ummat Islam. Terjadi percepatan peradaban yang luarbiasa. Kenakalan dan penyimpangan remaja yang menguras banyak tenaga, pikiran, air mata, nyawa dan bahkan kehormatan tidak akan terjadi.ZERO WASTE GENERATION. Itulah mengapa peradaban Islam dahulu excelent.

Para pemuda belia belasan tahun telah mencapai peran-peran peradabannya di usia aqil baligh. Karya-karya peradaban akan melimpah, bukan sampah-sampah peradaban. Apakah Allah SWTlalai ketika menjadi seorang pria mampu bereproduksi maka wajib berproduksi, yaitu memampukan dirinya mengemban amanah syariah dan peran peradabannya? Tentu tidak. Karena kelalaian dan “tdk paham” dalam mendidik anak sebelum aqil baligh, akhirnya generasi kita benar-benar jauh tertinggal dari pendidikan anak dalam islam sebenarnya.

Sepanjang sejarah manusia dalam peradaban apapun kita temukan bahwa kedewasaan sosial psikologis (aqil) umumnya dicapai pada saat kedewasaan biologis (baligh). Jika Allah SWT telah memberi kemampuan reproduksi (baligh) apakah Allah lalai bahwa anak-anak itu tidak mampu dewasa secara sosial psikologis (aqil)?

Lingkunganlah yg menyebabkan kedewasaan itu melambat dan terhalang. Konsep sosial masyarakat kita membuat pembatasan-pembatasan yang tidak berlandaskan fitrah perkembangan manusia. Mengapa anak-anak remaja susah diatur, melawan, suka pulang malam, menginap di rumah teman dan lain-lain itu karena sejatinya mereka telah menjadi dewasa. Bukankah orang-orang dewasa tidak suka diatur? Karena orang dewasa itu pada galibnya suka mengatur dirinya sendiri. Tanpa kita lakukan apapun, anak-anak akan menjadi dewasa pada waktunya, itu fitrah Allah. Hanya saja mengapa peran kita sebagai orang tua penting karena banyak yang menghalangi dan menghambat fitrah ini, termasuk tanpa sadar kita sendiri.

Faktor penghambat dan pemnghalang fitrah ini antara lain usia baligh anak-anak semakin cepat, karena pengaruh tontonan, gaya hidup, asupan makanan yang tidak sehat, kematangan biologis mennjadi cepat, kedewasaan melambat. Selain itu keteladanan dan model persekolahan juga salah satu faktornya.

Kalau para sahabat saja BISAmelakukannya, tentunya kita yang meyakini Rasul sebagai uswah hasanah, Insya Allah bisa mewujudkan Khairu Ummahkembali di jaman ini. Permasalahannya bukan BISA atau TIDAK BISA, tetapi MAU atau TIDAK MAU, untuk itu terus semangat menggali mutiara-mutiara Islam yang terpendam, dan mengamalkan semampunya untuk generasi berikutnya.

Tips Berjualan

*“POLA SEDERHANA DALAM BERJUALAN”*

Kali ini Saya akan sharing sesuatu yang mungkin *Anda lupakan saat Berjualan.*

Yuk simak...

*Tahukah Anda, tidak ada orang yang suka dijuali, benar?*

Ya, Anda pasti setuju..

*Apalagi jika dijuali terus-terusan, adakah yang suka?*

Andapun juga tidak suka diperlakukan seperti itu. Benar?

Lalu bagaimana caranya agar *Closing setiap Hari*?

*Ada 2, pertama Maksimalkan Penjualannya, kedua Maksimalkan Repeat Ordernya.*

Nah, yang ke-3, ini yang akan saya share pagi ini...
Apa itu ?

Jika Anda setiap hari hanya menawarkan, menawarkan, menawarkan, cepat atau lambat Anda akan *Kehabisan Energi.*

Setiap hari, fokus Anda hanya mencari *"Pembeli Baru"*.

Dapat enggak, Capek iya….. 😅

Sebaliknya, *cobalah "MEMBANGUN" hubungan dengan Prospek Anda*

Lakukan 5 hal ini.

*SAPA - EDUKASI - INTERAKSI - RESPON - EVALUASI*

Memang butuh waktu lama sampai Anda memetik hasilnya. Tapi jauh lebih beresiko jika Anda tidak *segera* melakukannya.

*Dulu saya cuma jualan. Closing nggak, cuma dapat capek. Hehe… :D

Sekarang, fokus saya membangun hubungan.Saat promosi, entah closing atau gak bukan itu yang utama.
*Membangun hubungan itu yang utama.*

Anda boleh ingat ini.

*"Siapa yang memperluas Relasi, itu yang Terdekat dengan Rezeki"*

Paham polanya? :)

Yuuuuuk….Semoga Bermanfaat...

🙏😊

23 July 2015

Nama nama yg jangan diberikan ke anak


Berikut adalah beberapa nama yang harus dihindari ketika menamai bayi anda :

A

Abiqah Hamba yang lari dari tuannya

Afinah Yang bodoh

Amah Hamba suruhan perempuan

Asiah Wanita yang derhaka

Asyar Paling jahat

Asyirah Yang tidak bersyukur atas nikmat

Aznie Aku berzina

B

Baghiah Yang zalim, jahat

Bahimah Binatang

Bakiah Yang menangis, merengek

Balidah Yang bodoh, bebal

Batilah Yang batil, tidak benar

D

Dahisyah Goncang, stress

Dahriyah Yang mempercayai alam wujud dengan sendirinya

Dami’ah Yang mengalir air matanya

Daniyah Yang lemah dan hina

F

Faji’ah Kecelakaan

Fajirah Yang jahat, yang berdosa

Fasidah Yang rosak, yang binasa

Fasiqah Yang jahat, si fasik

Fasyilah Gagal, kalah

G

Ghafilah Yang lalai, yang leka

Ghaibah Hilang

Ghailah Kecelakaan, bencana

Ghamitah Yang tidak mensyukuri nikmat

Ghasibah Perampas, perompak

Ghawiah Yang sesat, yang mengikut hawa nafsu

H

Haqidah Yang dengki

Hasidah Yang hasad

Hazinah Yang sedih

J

Jafiah Yang tidak suka berkawan

Jariah Hamba suruhan perempuan

K

Kafirah Yang kafir, yang ingkar

Kaibah Yang sedih

Kamidah Yang hiba, yang sangat berduka

Kazibah Pendusta, pembohong

Khabithah Yang jahat, yang keji

Khali’ah Yang tidak segan silu, mengikut hawa nafsu

Khamrah Arak

Khasirah Yang rugi

Khati’ah Yang bersalah, yang berdosa

L

Lahab Bara api

Lahifah Yang sedih, menyesal dan dizalimi

La’imah Yang tercela

Lainah Yang terkutuk

M

Majinah Yang bergurau senda tanpa perasaan malu

Maridah Yang menderhaka

Musibah Celaka, bencana, kemalangan

N

Nariah Api

Nasyizah Yang menderhaka dan melawan suami

Q

Qabihah Yang buruk, hodoh

Qasitah Yang melampaui batasan dan menyeleweng dari kebenaran

Qatilah Pembunuh

R

Rajimah Yang direjam, yang dilaknat

Razani Kepala zakar lelaki

Razi’ah Kecelakaan, musibah

Razilah Yang keji dan hina

S

Safih Insan Manusia bodoh

Safilah Yang rendah dan hina

Sahiah Yang pelupa

Sharrul / Sharru Jahat

Sakirah Pemabuk

Syafihah Yang bodoh

Syani’ah Yang buruk

Syaqiyah Yang menderita

Syaridah Yang diusir

Syariqah Pencuri

Syarisah Yang buruk akhlak

Syarrul Bariyyah Sejahat-jahat manusia

T

Tafihah Karut

Talifah Yang rosak, yang binasa

Talihah Yang tidak baik

Tarikah Anak dara tua

W

Wahiah Yang lemah, yang jatuh, yang buruk

Wahimah Yang lemah

Wahinah Penakut

Wailah Bencana, keburukan

Wajilah Penakut

Waqihah Yang kurang sopan dan malu

Wasikhah Yang kotor

Wasyiah Yang mengumpat, yang mengadu dombakan orang

Wati/Waty Nama Hindu/tiada makna

Wathy / Wathi Bersetubuh

Y

Yabisah Yang kering, yang sedikit kebaikannya

Yaisah Yang berputus asa

Z

Zalijah Kebinasaan

Zalilah Yang hina

Zalimah Yang zalim

Zaniyah Penzina, pelacur

Zufafah Racun pembunuh

08 July 2015

Romantis itu ......

ROMANTIS ITU

Ketika malam tinggal sepertiga, seorang istri terbangun. Ia berwudhu, menunaikan shalat dua rakaat. Lalu membangunkan suaminya. “Sayang… bangun… saatnya shalat.” Maka mereka berdua pun tenggelam dalam khusyu’ shalat dan munajat.

Romantis itu…
Ketika seorang istri mengatakan, “Sebentar lagi adzan, Sayang…” Lalu sang suami melangkah kemasjid, menunaikan tahiyatul masjid. Tak ketinggalan ia menunaikan dua rakaat fajar. Maka ia pun menjadi pemenang; lebih baik dari dunia seisinya.

Romantis itu…
Ketika suami berangkat kerja, sang istri menciumnya sambil membisik mesra, “Hati-hati di jalan, baik-baik di tempat kerja sayang…kami lebih siap menahan lapar daripada mendapatkan nafkah yang tidak halal”

Romantis itu…
Ketika suami istri terpisah jarak, tetapi keduanya saling mendoakan di waktu dhuha: “Ya Allah, jagalah cinta kami, jadikanlah pasangan hidup dan buah hati kami penyejuk mata dan penyejuk hati, tetapkanlah hati kami dalam keimanan, teguhkanlah kaki kami di jalan kebenaran dan perjuangan, ringankanlah jiwa kami untuk berkorban, maka mudahkanlah perjuangan dan pengorbanan itu dengan rezeki halal dan berkah dariMu”

Romantis itu…
Ketika suami sibuk kerja, saat istirahat ia sempat menghubungi istrinya. Mungkin satu waktu dengan menghadirkan suara. Mungkin hari lainnya dengan WA dan SMS cinta. “Apapun makanan di kantin kantorku, tak pernah bisa mengalahkan masakanmu.” Lalu sang istri pun membalasnya, “Masakanku tak pernah senikmat ketika engkau duduk di sebelahku.”

Romantis itu…
Ketika menjelang jam pulang kerja, sang suami sangat rindu untuk segera pulang ke rumah dan bertemu istrinya. Pada saat yang sama, sang istri merindukan belahan jiwanya tiba.

Romantis itu…
Ketika suami mengucap salam, sang istri menjawabnya disertai. Bertemu saling mendoakan. Tangan dicium, pipi dikecup bergantian.

Romantis itu…
Ketika suami tiba di rumah, istri menyambutnya dengan wajah cerah dan bibir merekah. Maka hilanglah segala penat dan lelah. Beban kerja di pundak mendadak menghilang, terbang.Romantis itu…Ketika syukur selalu menghiasi makan bersama. Meski menu sederhana, nikmat begitu terasa, keberkahan pun memenuhi seluruh keluarga.

Romantis itu…
Ketika suami istri kompak mengajar anak mengaji. Meski telah ada TPQ, sang ayah dan sang ibu tidak berlepas diri dari tanggung jawab mencetak generasi Rabbani. Kelak, merekalah yang mendoakan sang orang tua, saat perpisahan selamanya telah tiba masanya.

Romantis itu…
Ketika sang istri tidak berat melepas suami. Keluar rumah. Untuk mengaji, atau aktifitas dakwah. Sebab sang istri ingin suaminya menjadi imam baginya, juga bermanfaat bagi Islam dan umatnya...

26 August 2014

MENGHILANGKAN BATU EMPEDU SECARA ALAMIAH oleh Dr Lai Chiu-Nan

Siapa tau kelak bermanfaat bagi kita
MENGHILANGKAN BATU EMPEDU SECARA ALAMIAH
oleh Dr Lai Chiu-Nan
Ini telah berhasil bagi banyak orang. Apabila kejadian anda demikian juga, ayolah beritahu pada orang lain. Dr. Chiu-Nan sendiri tak memungut biaya untuk informasinya ini, karena itu sebaiknya kita buat ini gratis juga. Ganjarannya adalah bila ada orang yang karena informasi yang anda berikan menjadi sehat. Batu empedu tak banyak dirisaukan orang, tapi sebenarnya semua perlu tahu karena kita hampir pasti mengindapnya. Apalagi karena batu empedu bisa berakhir dengan penyakit kanker.
"Kanker sendiri tidak pernah muncul sebagai penyakit pertama" kata Dr.Chiu-Nan.
"Umumnya ada penyakit lain yang mendahuluinya. Dalam penelitian di Tiongkok saya menemukan bacaan bahwa orang-orang yang terkena kanker biasanya ada banyak batu dalam tubuhnya. Dalam kantung empedu hampir semua dari kita mengandung batu empedu. Perbedaannya hanya dalam ukuran dan jumlah saja.. Gejala adanya batu empedu biasanya adalah perasaan penuh di perut ('nek, busung) sehabis makan. Rasanya kurang tuntas mencernakan makanan. Dalam kondisi parah ada tambahan rasa nyeri pada ginjal."
Bila anda menduga ada batu pada empedu anda, cobalah cara yang dianjurkan oleh Dr. Chiu Nan untuk menghilangkannya secara alamiah. Pengobatan ini juga dapat dipakai bila ada keluhan gangguan hati, karena hati dan kandung empedu saling berkaitan. Tata-cara pengobatannya adalah sebagai berikut :
1. Selama lima hari berturut-turut minumlah empat (4) gelas sari buah apel segar setiap hari, atau makanlah empat atau lima buah apel segar, tergantung selera anda. Apel berkhasiat melembutkan batu empedu. Selama masa ini anda boleh makan seperti biasa.
2. Pada hari ke-enam jangan makan malam.
Jam 6 petang, telanlah satu sendok teh "Epsom salt" (magnesium sulfat, garam Inggris??) dengan segelas air hangat.
Jam 8 malam lakukan hal yang sama. Magnesium sulfat berkhasiat membuka pembuluh-pembuluh kandung empedu.
Jam 10 malam campurkan setengah cangkir minyak zaitun (atau minyak wijen) dengan setengah cangkir sari jeruk segar. Aduklah secukupnya sebelum diminum. Minyaknya melumasi batu2 untuk melancarkan keluarnya batu empedu.
Keesokan hari Anda akan menemukan batu-batu berwarna kehijauan dalam limbah air besar anda. "Batu-batu ini biasanya mengambang," menurut Dr. Chiu-Nan. "Cobalah hitung jumlahnya. Ada yang jumlahnya 40, 50 sampai 100 batu. Banyak sekali. Tanpa gejala apapun Anda mungkin memiliki ratusan batu yang berhasil dikeluarkan melalui metoda ini, walaupun mungkin tidak semuanya keluar.
Baik sekali apabila kita sekali-kali membersihkan kandung empedu kita. Pilihlah metode alami yang tanpa efek samping.
Selamat mencoba dan bila berhasil jangan lupa berbagi.

02 November 2010

1rst Son 2nd b'day


Ya Allah ....
Mudahkanlah jalan-nya meniti hidup
dg penauh ketaatan padaMu !
Berikanlah kemudahan ananda , 
tuk memahami esensi-Mu di dunia ini ....
Jadikanlah dia ksatria sekaligus pemimpin
yg bijak nan beriman  ...
Jadikanlah dia penerang bagi sesama ....
Jadikanlah dia penyambung kalam-Mu didunia sini ...
Berkahilah dia sifat ketulusan dan keindahan sabar selama hidupnya...
Luluskanlah dia dalam setiap ujian-Mu ....
dan 
jadikanlah dia penolong kedua orangtuanya
kelak di hari penentuan-Mu....
Amin !!!

04 May 2010

Anti nyamuk alami

Paidjo Sastrodimedjo said... Dari trubus:
Obat antinyamuk alami dari umbi bawang putih,lalu dijus dgn sedikit air.lalu hasil jus tadi ditambahkan air bersih dg perbandingan 1:5 kemudian disaring.
Setelah itu dimasukkan ke dalam botol sprayer kecil.untuk penggunaannya,disemprot pd bagian tubuh,efektif 5-6 jam.
Untuk ruangan,celup selembar kain katun kecil ke dlm larutan bawang putih,lalu gantungkan kain di beranda rumah.
Kandungan sulfur bawang putih dipercaya ampuh menolak nyamuk.
Semoga bermanfaat.

12 November 2008

El Rafie
Alhamdulillah, pd 2 november 2008 telah lahir putra pertama kami yg guantengggg ( kyk Bpknya, huehuhue.... ) di Yogyakarta pada pukul enam kurang 10 minit pagi (masuk ruang bersalin kira2 jam 5.30 pagi gt. Gmn rasanya jadi Bapak ? Amazinggg...... begitulah kira-kiranya, apalagi ini anak pertama, tentunya juga Bapak- bapak yg lain pasti merasakanya. Saya juga ikut merasakan betapa deg-deg serrr disaat-saat kritis dimana ananda mau lahir ( maklum saya ikut masuk ruang bersalin ). alhamdulillah prosesi persalinan termasuk cepet juga, dari 3x mengejan si kecil udah bisa keluar, bahkan 'mrucut' sendiri jatuh ke kasur.Hah, Kok bisa ? Ceritanya tu pas ngeden ke 2 kepala si kecil udah keluar tapi ada kalung ususnya, kemudian si Ibunda disuruh ngeden lagi yg kenceng sedangkan tangan-nya Ibuk perawat sedang membenahi kalung ususnya, so meluncurlah dg suksesnya si kecil tanpa ada yg me'nadah'i, jadi meluncur begitu saja di kasur. Alhamdulillah sih gpp, cuma kita yg diruangan itu jadi kaget semua termasuk Dedeknya, nangisnya jadi kuencengg bangettttt.....tapi begitu saya adzan di telinganya, seolah-olah dia tahu dan denger, ya tau-tau dia diem dg mata yg berkedip-kedip seolah-olah lagi ndenger dg khusyu'...ajaib deh pokoknya. Yg bikin kaget juga ialah si kecil dari lahir udah gondrongggg..... pantesannn Bundanya suka garuk2 perut kegatalan selama hamilnya. Alhamdulillah Ibundanya juga sehat-sehat aja.... walaupun malemnya jam 2.30 dinihari diwarnai insiden pembukaan ke 3.
Dan ngga tau juga ya, mungkin ini rejekinya si kecil kali ya.....jika sebelumnya saya bekerja di Surabaya, dan di Yogyakarta hanya cuti nemenin Bundanya melahirkan, eh... ga taunya malah dapet kerja di Yogya, sehingga saya meberanikan diri untuk resign dari perusahaan di Surabaya. Kenapa saya berani resign ? Padahal di Surabaya notabene status saya pegawai tetap, sedangkan di yogya hanya jadi wirausaha ??? Di titik krusial inilah hati saya mantep dg dunia usaha, saya juga pengen mencoba untuk keluar dari 'lingkaran aman' agar roda kehidupan saya ngga begitu-begitu saja. Saya sih berharap agar yg namanya roda itu bisa berputar, entah itu posisi saya di bawah maupun diatas, yg penting berputar, ngga stagnan seperti selama ini yg saya alami !! setuju ????

Kini kegiatan saya setiap hari, sepulang kerja ya memandangi si kecil, yg sekarang sudah punya nama " Muhammad Haziq Radithya Athar El Rafie "......hehehe... panjang banget ya ???? meneketehe jika ayah Bundanya malah sreg dg nama itu. Kira-kira artinya sbb :
- Muhammad = nama Nabi yg diteladani umat manusia
- Haziq = pandai, pintar
- Radithya = Cahaya, matahari ( bhs sanskerta )
- Athar = Suci
- el Rafie = Tinggi derajatnya
Nah, menurut saya artinya ialah Muhammad yg pandai dan pintar, sebagai pembawa cahaya suci yg ditinggikan derajatnya. Jika nama Ibarat do'a, maka mana ada orang tua yg tidak berdo'a yg baik-baik buat anaknya.... ya tohhh ????
Dan gak tau juga ya, kok saya ngga bosen-bosen memandang dan melihat si kecil selalu...... semoga Allah mengabulkan do'a kita agar si kecil menjadi orang yg beguna bagi Agama, Orang tua, Nusa dan bangsa, dikaruniai sifat-dan akhlak yg mulia, jadi orang yg lembut lagi sabar dan ikhlas, tawadhu selalu dan qana'ah serta tawakkal terhadap ibadah dan kehidupan di jalan-Nya, semoga menjadi anak yg mampu menelurkan generasi berikutnya sebagai generasinya penghuni surga kelak, Aminnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn....... wish me luck !!

23 October 2008

Mengusir serangga

Cara Jitu Mengusir Serangga
Jum'at, 30-05-2008

Semut : takut rasa asam. Cara mengusirnya : Jeruk nipis segar kita belah jadi dua, peras dan teteskan pada sepanjang jalur yang dilalui semut. Juga oleskan bagian daging buah jeruk nipis pada jalur yang dilalui semut. Ini merupakan cara penanggulangan yang bebas racun, tanpa pencemaran dan aman!

Nyamuk : Aroma bawang putih yang pedas dan menyengat paling ditakuti oleh nyamuk. Bila ingin mengusir nyamuk, selain harus rajin membersihkan lingkungan, maka bila memungkinkan, cara terbaik adalah menanam bawang putih. Bila tidak, juga boleh dengan meletakkan bawang putih dalam kantong jaring dan gantunglah pada daerah yang banyak nyamuknya. Dalam kondisi demikian, nyamuk yang paling ganas pun tidak akan berani mendekat!

Kecoa : takut aroma harum. Untuk mengatasi kecoa yang paling suka sembunyi di dapur (biasanya dapur basah), maka kita ambil sabun batangan yang dipotong kecil-kecil. Kemudian potongan sabun ini kita letakkan di mangkok kecil (atau lainnya) yang diisi air bersih secukupnya, lalu mangkuk ini kita letakkan pada tempat di mana kecoa biasa muncul. Tak sampai beberapa hari, kecoa akan lenyap tanpa jejak. Tetapi harus rutin menambah air bersih dalam tempat sabun tadi, dengan demikian hasilnya baru bisa berlanjut. Bila ada anak kecil dalam rumah, maka harus waspada untuk menjaga keamanan; jangan sampai termakan!

Sumber: Erabaru.or.id / Irfani Ahmad

23 September 2008

Tahukah Engkau ??

Empat hal yg apabila dianugerahkan kpd seseorang berarti ia telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat , Yaitu
  • Hati yg selalu bersyukur
  • Lisan yg selalu berdzikir
  • Tubuh yg sabar menerima musibah
  • Istri yg pandai menjaga diri dan harta suami

( Hr Thabbrani dr Ibnu Abbas )